Suldal Vekst. Foto: Jan Nordtveit

VRI Rogaland

VRI er forkortinga for "verkemiddel for regional innovasjon" der ein arbeider for at fleire bedrifter i Rogaland skal nytte forsking i sine innovasjonsprosjekt. Ordninga er spesielt retta mot verksemder med lita eller inga erfaring med forskning- og/eller utviklingsprosjekt (FOU) frå før.

Verksemder, med lita eller ingen erfaring frå FOU prosjekt frå tidlegare, som ønskjer å ta dette i bruk i utviklinga av verksemda i samarbeid med ein godkjent forskingsorganisasjon kan vera aktuelle for VRI-ordninga. VRI Rogaland har her fire tilgjengelege verkemiddel: kompetansemekling, støtte til forprosjekt, støtte til nettverksmøte og støtte til "student til låns"-prosjekt. Prosjektet må vera forankra i eitt av dei fire satsingsområda i "Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland": rein energi og maritim framtid, mat og reiseliv og opplevingar.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@suldalvekst.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@suldalvekst.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@suldalvekst.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design