Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

Næringshageprogrammet

Som ein Næringshage under SIVA sitt nasjonale program har me tilgong på ulike verktøy, nettverk og verkemiddel som skal hjelpe bedrifter med oppstart og vekst.

Gjennom Næringshage-programmet får me eit årleg tilskot som me skal nytte til utviklinga av bedrifter i vår region. Me får også tilgong på ulike utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikkar, malar og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering.

Les meir om næringshageprogrammet her.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design