Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

Kapitaltilgong og investeringsmiljø

Bedrifter i ein oppstartsfase eller i vekst kan ha eit behov for styrkja kapitaltilgong og tilknytning til ulike investormiljø. Her tek me i bruk vårt nettverk for å kunne kople verksemda di til relevante aktørar.

Kva type kapital og kva former for investorar som er aktuelt for deg og di verksemd er avhengig av verksemda sitt eige behov og ambisjonsnivå. I nokre tilfelle kan det vera støtteordningar eller finanseringsordningar som passar dine behov, medan det for andre kan vera aktuelt å delta i eit inkubatorprogram eller å koma i kontakt med ulike investormiljø. Gjennom vårt nettverk som ein Næringshage kan me sette deg i kontakt med ulike relevante partnarar i vårt nettverk som kan vera aktuelle.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.