Naturbilete av vann fjell.
Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

Styret og eigarar

Næringshagen i Ryfylke arbeider for å sikre verdiskaping, arbeidsplassar og trivsel i regionen vår ved å vera ein aktiv partnar og motor for næringslivet. For å sikre at me har dei beste føresetnadane på å levere på denne målsetninga har me eit styre og eigarar som er samansett av det offentlege, private bedrifter og næringsdrivande. Vidare har me eit fokus på at dei involverte representerer eit mangfold av næringslivet vårt med stor breidde i bakgrunn, bransje, storleik på verksemdene og alder.
Illustrasjon: Hus med arbeidsområde.

Styret vårt

Odd Harald Aksland (Styreleiar)

Hanna Maria van Zijp (Styremedlem)

Ragnar Waalen (Styremedlem)

Sigurd Kilane (Nestleiar)

Lena Thjømøe Steine (Styremedlem)

Eigarane våre

Suldal kommune

SIVA

Underbakke Holding AS

Nor-Log Gruppen AS

Suldal Næringsforening

Suldal Bilag Holding AS

KV Bygg Suldal AS

Lasse Eide Holding AS

Filter AS

Jeekk AS

Rygjatun Eigedom AS

Tveit Regnskap AS

Ryfylke Fjordhotel AS

Vinnarskalle AS

Sand Servicesenter AS

Krambua Blomster AS

Ola Hauge

Norconsult AS avd Sand

Astrid Brommeland

Sand Sport AS

Mo Laksegard AS

Vatlandsvåg Handel AS

Einar Olsen

Energihotellet AS

Tiramisu-reiser med Smak AS

Rainer W. Speth

Underbakke AS

Sparebanken Rogaland

Suldal Økonomi og Rådgiving

Ola Fisketjøn AS

Bris Reklame AS

Norsk Stein AS

Lars Arne Bjørkland

Kulp AS

Suldalsposten AS

Jelsa Utvikling AS

NAF AS

Osa-Bu

Vikane Hyttetun AS

Hebnes Vingard

Kjellaug Myhr

Endre Kvæstad

Sparringspartneren AS

Helgevold Elektro AS

Eirik Moe AS

Per Arne Fisketjøn

Olav Lindseth

Tormod Skeie

Ta kontakt for meir info
Design og utvikling: Omega 365 Design