Bilde av byggklossar med tekst
Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

Rekruttering

Manglar du kompetanse inn i di bedrift i dag eller kanskje du ser eit behov for framtida? Me har ei rekke ulike prosjekt der me knyter næringa opp mot framtidas arbeidskraft i samarbeid med ungdomsskular, vidaregåande skular og andre jobbsøkarar. Me høyrer gjerne i frå deg om du ønskjer å ta del i dette.

For å sikre eit aktivt næringsliv, ikkje berre i dag, men også for framtida, veit me at me er avhengige av ny og kvalifisert arbeidskraft som også kan møte dei nye behova som næringa treng i møte med framtida sine utfordringar og moglegheiter. På grunn av dette brenn me i Næringshagen i Ryfylke for prosjekt og arbeid der ein knyter eksisterande næringsliv opp mot framtidas arbeidskraft i samarbeid med kommune, skular, utdanningsinstitusjonar og andre organisasjonar.

Målet med arbeidet er å skape vinn-vinn situasjonar mellom næringa og den yngre generasjon. Her får næringa synleggjort bedrifta si og eigne behov til dei som no står i møte med val for vidare karriereveg, ein styrkjer attraktiviteten til regionen som ein heilskap og ein kan bevisstgjera ungdommen på kva former for arbeidskraft ein treng i framtida. For ungdommen sin del vil ein kunne tileigne seg kunnskap om næringslivet i regionen, ein vil få kjennskap til kva karrieremoglegheiter som finst og ein vil tileigne seg kunnskap om korleis ein blir attraktiv på jobbmarknaden.

Ta kontakt for teneste

Prosjekt

Teamet vårt

Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Maren Landsnes
Prosjektkoordinator
maren@nhryfylke.no
472 34 541

Verkemiddel

Aktuelt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre tenester

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.