Suldal Vekst. Foto: Jan Nordtveit

Etablerar-kurs

Etablerar-kurset "Gründerakademiet" er utvikla for å hjelpe ambisiøse gründerar som er i ei tidleg fase, der du etter kurset vil sitte igjen med ein komplett forretningsplan.

Gründerakademiet er eit nasjonalt etablerarkurs som er utvikla for å hjelpe gründerar i oppstartsfasa ved å gå gjennom grundige prosessar i forhold til sin forretningside. Kurset består av seks samlingar og ein digital plattform der du vil gå gjennom tema som bodskap, målgruppe og korleis du blir kjend med kunden du, korleis du bygger eit nettverk av gode hjelparar og vidare korleis du utviklar eit budsjett. Gjennom kurset skal du svare på ulike modular i den digitale plattformen slik at du ved slutten av kurset kan hente ut ein fullstendig forretningsplan.

Gjennom førstelinjetenesta i Suldal og Hjelmeland kommunar har me tett samarbeid med etablerartenesta for Rogaland, skape.no.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.