Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

Miljøleiing

Miljøleiing handlar om ei verksemd sitt systematiske og kontinuerlege arbeid med å redusere eins miljø- og klimaavtrykk. Me jobbar med ulike sertifiseringsordningar for å kunne tilby deg relevante verktøy for din bransje.

Å sikre at du og di verksemd har konkrete og praktiske verktøy i arbeidet med å minimere dykkar miljø- og klimautslepp i eiga drift og i den større verdikjeda så langt som råd er avgjerande for å kunne møte framtidas behov og lovverk. Miljøleiing handlar her om dei verktøya du har tilgjengeleg for å jobbe heilskapleg, systematisk og langsiktig på dette området. I dag har me ei rekke ulike ordningar som kan konkretisere og systematiske arbeidet i di verksemd, alt etter kva bransje du jobbar innanfor og kva behov du har. Me jobbar tett med fleire av desse ordningane for å gi deg ei oversikt over kva verktøy finst, og for å setje deg i kontakt med relevante samarbeidspartnarar.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.