Bilde av byggeklossar på eit bord
Suldal Vekst. Foto: Jan Nordtveit

Støtte og finansiering

Det finst eit breitt spekter av støtteordningar og finansieringsordningar tilgjengeleg for oppstartsbedrifter, bedrifter i vekst og ulike prosjekt i vår region, nasjonalt og internasjonalt. Me hjelper deg med å finne fram til dei ordningane som kan vera mest relevante for deg, og gir deg tips og råd på vegen.

Av og til kan det vera utfordrande å finne utav kva støtte- og finansieringsordningar som er mest relevante og interessante for di verksemd, ditt prosjekt eller det du ønskjer å skape i vår region. Våre forretningsutviklarar jobbar tett på desse ordningane i det daglege og kan hjelpe deg med å kartlegge kva ordningar som kan vera mest aktuelle for den satsinga du ønskjer å få til.

Vårt oppdrag er også å sikre at du, anten du tidlegare har søkt på ulike ordningar eller ikkje, har best moglege føresetnadar til å nå fram med din ide. Me hjelper deg difor gjerne med å forstå kva krav som ligg til grunnlag for dei ulike ordningane og korleis du svarer for dette, og kan vidare bidra med gode tips og råd i korleis du legg fram di satsing på best mogleg måte.

Teamet vårt

Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design