Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

VekstSpor

VekstSporet er næringshagane sitt eige verktøy for bedrifter som har fokus på vidare utvikling, der målsetninga er å finne uutnytta potensiale for vekst.

VekstSporet bygger på ein prosess der ein involverer nøkkelpersonar i verksemda for felles samtalar og bevisstgjering. Samtalane tek utgangspunkt i seks "VekstTavler" med fokus på leiing, organisasjon og strategi, sal og marknadsføring, produkt- og tenesteutvikling, internasjonale moglegheiter, digitalisering og grøn og berekraftig vekst. Etter at de i fellesskap har kome fram til kva område de har størst utviklingspotensiale relatert til kan me gå meir grundig inn på nokre område. Resultatet av arbeidet vil vera ein analyse av dagens status og ein handlingsplan med prioriterte tiltaksområde.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.