Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

PLP-metoden

Prosjektleiarprosessen (PLP) er kanskje den mest kjende metodikken for god prosjektleiing i landet, der ein har fokus på felles forståing av begrep, ansvarsfordeling og resultat.

Når ein går i gong med nye prosjekt, anten det er internt i ei verksemd eller gjennom prosjekt som går på tvers av fleire ulike aktørar, er det viktig å sikre at ein er organisert og arbeider på ein slik måte at ein har ei felles forståing for korleis ein er organisert, korleis ein tek avgjerdsler og vidare at ein sikrar ønskja resultat. PLP-metoden gir oss eit rammeverk å forholde oss til når det kjem til korleis me involverer ulike aktørar i prosessen, korleis me sikrar god framdrift og korleis me får mest mogleg ut av prosjektarbeidet.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861
Portrettbilde
Anita Svendheim
Prosjektleiar - reiseliv og kommunikasjon
anita@nhryfylke.no
924 44 948
Portrettbilde
Maren Landsnes
Prosjektkoordinator
maren@nhryfylke.no
472 34 541

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.