Næringshagen i Ryfylke. Foto: Jan Nordtveit

VekstPartnar

Bedrifter som har ein eigen utviklingsavtale med næringshagen vår (målbedriftene våre) kan få tilgong på ein eigen VekstPartnar. Dette er ei mentorordning for å oppnå vidare utvikling og vekst for små- og mellomstore verksemder i Rogaland.

Gjennom VekstPartner programmet vil me kople deg opp mot ein relevant mentor som har ekspertise og erfaring innanfor fagfelt som er relevante for din bransje og dei problemstillingane du står ovanfor. Ordninga kan også kople deg opp mot mentorar som kan bidra innanfor tema som leiing og strategi, som mellom anna styre-funksjonen. Mentorar vil vera knytt til deg for eitt år der de har månadlege møte.

Les meir om næringshageprogrammet og korleis du blir målbedrift her.

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Tenester

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.