To unge snekkarar
Rytopp. Foto: Jan Nordtveit.

Læring i Næring

Læring i Næring-prosjektet gir lokal ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, og kan danne grunnlag for utdanningsval. Bedriftene bidrar til gode haldningar og viktige verdiar ungdommane tar med seg tidleg i arbeidslivet. Prosjektet går over eit skuleår og startar med informasjonsdag i 9 trinn på hausten.

Gjennom prosjektet får 9. trinn vera med på bedriftsbesøk, søknadsskriving, intervjurunde og eventuelt jobbtilbod ei veke. Arbeidsattest vil bli delt ut til ungdommane etter prosjektet er avslutta og ein arrangerer ei felles evaluering i mai før skuleåret er over.  Ungdommen sjølv gjer val om kven dei skal besøkje og kva jobbar dei vil ha, noko som oppmuntrar til å ta eigne val og ta ansvar for eigen læring.

Læring i Næring prosjektet er vinn-vinn for langsiktig rekruttering for både næringsliv og ungdommar. Næringslivet får tidig kontakt med ungdommane med tanke på ekstrahjelp og helge- sommarjobbar og ungdommane får jobberfaring og ein lærekurve for korleis dei skal te seg for og etter ein jobbsituasjon.

Etter over ti års erfaring i Næringshagen i Ryfylke med Læring i Næring er dette ei viktig rekrutteringsarena for heile Suldal og gir tidlege relasjonar mellom skule og næring.

Les meir om prosjektet

Informasjon til bedrifter

Program for Læring i Næring 23/24

Nyttig informasjon

Arbeidsmiljøloven om arbeid for barn og ungdom

Bedrifter som er med:

No items found.

Søknad til bedriftene

NB! Søknadsskjema for Læring i Næring 23 er nå stengt. Ta kontakt med oss på marit@nhryfylke.no for meir informasjon.
No items found.
Takk! Søknaden din er registrert.
Hmmm… Noko gjekk gale ved innsending. Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt på epost.

Underprosjekt

Ingen andre prosjekt akkurat no…

Kontakt

Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861
Portrettbilde
Maren Landsnes
Prosjektkoordinator - turistkontor, tettstad- og aktivitetsutvikling
maren@nhryfylke.no
472 34 541

Teneste

Verkemiddel

No items found.
Design og utvikling: Omega 365 Design