Bilde av familie i eplehage
Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Lokalmat + reiseliv

Som eit resultat av eit auka ønskje om lokal mat frå besøkjande og ei større satsing på lokale råvarer i reiselivsbransjen, parallellt med at fleire aktørar i landbruket satsar på foredling, sal av eigne produkt og gardsbesøk ser me viktigheita av å knyte reiselivet og landbruket tettare på kvarandre for å styrkje reisemålet som ein matdestinasjon.

I 2022 gjekk difor Suldal Næringforening v/Reiselivsgruppa, Næringshagen i Ryfylke og ei rekke private aktørar inn for ei årleg felles satsing kalla "Matskattar i Suldal" der målet var å sikre tettare samarbeid og kortare avstand mellom aktørane, fleire felles satsingar og felles promotering og merkevarebygging. Aktivitetar som inngjekk i dette arbeidet var mellom anna ein TV-serie på 12 episodar på TV Haugaland, fem nettverkssamlingar, video- og bildeproduksjon, kampanjar og pressearbeid, etablering av felles landingsside og brosjyre og meir. Forprosjektet fekk støtte av Rogaland fylkeskommune der Næringshagen i Ryfylke var prosjekteigar og prosjektleiar.

I 2023 vidareførte Næringshagen i Ryfylke, i tett samband med Suldal Næringsforening v/Reiselivsgruppa, forprosjektet inn i eit hovudprosjekt som vil gå over tre år. Hovudmålsetninga til prosjektet er som følgjer:

  • Å sikre tettare samarbeid på tvers av reiselivet og landbruket gjennom felles nettverksarenaer, møteplassar, kurs og andre felles satsingar
  • Å arbeide for auka kvalitetssikring, leverandørsikkerheit og historieformidling rundt lokalmatproduktet
  • Å arbeide med produkt- og konseptutvikling for den enkelte aktør og i fellesskap
  • Å utvikle felles opplevingar og pakkar for matturisten i vår region
  • Å styrkje merkevara til matdestinasjonen Suldal og kvar enkelt deltakar lokalt, regionalt og nasjonalt, åleine og kopla opp mot andre relevante satsingar

Les meir om satsinga her.

Bedrifter som er med:

No items found.

Søknad til bedriftene

NB! Søknadsskjema for Læring i Næring 23 er nå stengt. Ta kontakt med oss på marit@nhryfylke.no for meir informasjon.
No items found.
Takk! Søknaden din er registrert.
Hmmm… Noko gjekk gale ved innsending. Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt på epost.

Underprosjekt

Ingen andre prosjekt akkurat no…

Kontakt

Portrettbilde
Anita Svendheim
Prosjektleiar - reiseliv og kommunikasjon
anita@nhryfylke.no
924 44 948
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@nhryfylke.no
906 84 861

Teneste

Verkemiddel

No items found.
Design og utvikling: Omega 365 Design