Industriprosess
DigiFab

DigiFab

Digifab er eit samarbeidsprosjekt mellom næringshagane Næringshagen i Ryfylke og Rogaland Ressurssenter, og er retta mot SMB produksjonsbedrifter på Haugalandet og Ryfylke. Målet med prosjektet er å bidra til auka kunnskap og forståing for digital omstilling hos deltakarbedriftene, og dessutan hjelpa dei med å vurdera og implementera konkrete tiltak for digital omstilling i bedriftene deira.

I løpet av prosjektet vil deltakarbedriftene få høve til å delta på studieturar til ekspertmiljø, besøk hos bedrifter som har gjennomført digital omstilling, vidareutvikling av vegkart for digitalisering saman med forretningsutviklarar, og dessutan nettverksmøte. Det vil også vera moglegheit for at ekspertise frå Norsk Katapult innan digitalisering og robotisering kjem til regionen for å kartleggja moglegheiter i produksjonen hos bedriftene.

Gjennom deltaking i Digifab kan bedriftene få auka konkurransekraft og vekst gjennom digital omstilling, og dessutan styrkja regionen som ein attraktiv og kunnskapsrik arena for digital omstilling og produksjon.

Ta kontakt for meir informasjon.

Bedrifter som er med:

No items found.

Søknad til bedriftene

NB! Søknadsskjema for Læring i Næring 23 er nå stengt. Ta kontakt med oss på marit@nhryfylke.no for meir informasjon.
No items found.
Takk! Søknaden din er registrert.
Hmmm… Noko gjekk gale ved innsending. Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt på epost.

Underprosjekt

Ingen andre prosjekt akkurat no…

Kontakt

Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@nhryfylke.no
977 75 757
Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358

Teneste

Verkemiddel

Design og utvikling: Omega 365 Design
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.