Suldal Bad

Me søkjer etter billettørar/kafè-medarbeidarar innanfor Læring i Næring ordninga. Suldal Bad er i ferd med å byggja eit team av entusiastiske og fleksible medarbeidarar. Er du eit ja-menneske, vil me gjerne ha deg med på laget.

Arbeidsoppgåver

Kundebehandling og skranke/resepsjon

Billettsal, oppgjersrutiner, rettleiing og service ovanfor brukarane av symjehallen

Serve publikum, sal av billettar/årskort m.m

Sal av mat og drikke frå kaféen

Reinhald

Bedriftsbesøk

Veke 38/29

Søknad og søknadsfrist

22 september

Les heile stillingsannonsa her

Søknad sendes via skjema på sida.

Kontaktinformasjon

Dageleg leiar Bonolo

Epost: bonolo.ramphomane-aandahl@suldal.kommune.no.

Tel: 948 83 737

Andre bedrifter:

Prosjekt

Design og utvikling: Omega 365 Design