BG Suldal

BG Suldal er ein kompetanseentreprenør innan bygg- og anleggsfag som driv berekraftig, lønnsamt og leverer kvalitet. I over 35 år har me levert høg kvalitet og tverrfagleg kompetanse der me lever og bur. Målsettinga vår skal bidra til direkte lokal verdiskaping i Suldal - kortreist arbeidskraft, kompetanse og faste arbeidsplassar.

Arbeidsoppgåver

Me er ute etter elevar som trivest godt utandørs med store maskiner og variert praktisk arbeid – hjå oss skal du læra ved å delta. Du må vere interessert i læra, påliteleg, pliktoppfyllande og lika å skapa noko i lag med andre.

Bedriftsbesøk

Veke 37/38

Søknad og søknadsfrist

22 september

Les heile stillingsannonsa her

Søknad sendes via skjema på sida.

Kontaktinformasjon

Helen Moen Gjuvsland

Tlf 930 93 110

E-post:helen@bgsuldal.no

Andre bedrifter:

Prosjekt

Design og utvikling: Omega 365 Design