Joker Erfjord

Joker Erfjord er ein daglegvarebutikk i Joker- kjeden. Butikken ligg midt i Erfjord ved Hålandsosen heilt ned ved fjorden, og har til saman 5 tilsette.

Arbeidsoppgåver

Først og fremst varepåfylling i hyller. Eller anna arbeid som vasking, sitje i kassa og rydding.

Bedriftsbesøk

Veke 38/39

Søknad og søknadsfrist

22 september

Les heile stillingsannonsa her

Søknad sendes via skjema på sida.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Birgitte Vaage

Nettstad: www.joker.no

Andre bedrifter:

Prosjekt

Design og utvikling: Omega 365 Design