Kjølvikstølen barnehage

Kjølvikstølen barnehage ligg på Ropeidhalvøya i Grendehuset sitt bygg. Barnehagen har 2 avdelingar, 17 born og 24 plassar i år. Me er delt i tre små grupper: Blå (born 0-2), Gul (born 3-4) og Raud (førskuleborn).

Arbeidsoppgåver

Me er mykje ute og går tur. Barnehagen skal være en arena preget av respekt, toleranse og aksept. I barnehagen er me tilstades for barna. Me er «være sammen»-barnehage. Dersom du ynskjer å søkja jobb hjå oss, vil oppgåvene dine vere å hjelpe barn under måltidet, i garderoben og ikkje minst leike med dei!

Bedriftsbesøk

Veke 38.

Søknad og søknadsfrist

22 september

Les heile stillingsannonsa her

Søknad sendes via skjema på sida.

Kontaktinformasjon

Katarzyna Mysiara

E- post: katarzyna.mysiara@suldal.kommune.no

Mobil: 47463489

Andre bedrifter:

Prosjekt

Design og utvikling: Omega 365 Design