Nye krav til miljø og miljøleiing i offentlege innkjøp

Dato:
19
.
01
.
2024
Klokka:
8:30

Ta morgonkaffien i lag med oss i næringshagen og få informasjon om nye miljøkrav i offentlege innkjøp. Suldal kommune v/Ronny Rugland og Sparringspartneren v/Odd Åge Aas blir med for å gi nyttig informasjon om kva som er nytt og korleis ein møter desse krava.

Agenda

08:30: Velkommen v/Næringshagen i Ryfylke
08:40: Informasjon om nye krav til miljø og miljøleiing i offentlege anbod v/Odd Åge Aas, Sparringspartneren AS
09:00: Korleis møter ein desse krava? v/Odd Åge Aas, Sparringsparneren AS
09:30: Suldal kommune informerer om innkjøp om innkjøpssamarbeid v/Ronny M. Rugland, Suldal kommune
10:00: Kva legg Suldal kommune i dei nye krava til offentlege innkjøp? v/Ronny M. Rugland, Suldal kommune

Påmelding

Arrangementet er ope for næringsliv som leverer eller tenkjer å levere til det offentlege generelt og til Suldal kommune spesielt. Du melder deg på innan 17. januar ved å sende epost til post@nhryfylke.no. Om du er forhindra frå å møte fysisk, legg me til rette for digital deltaking. Informasjon om evnt digital deltaking må gå fram av påmeldinga.

Arrangementet er gratis.

Ta kontakt for meir info og påmelding

Kontakt

No items found.

Teneste

No items found.

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Andre kurs og arrangement

Design og utvikling: Omega 365 Design