Privat
Privat

DigiDrøs med Næringshagen  Tema: Rekruttering

Dato:
12
.
04
.
2024
Klokka:
8:30

Rekruttering

Me inviterer til ny DigiDrøs! Denne gongen skal me utforske eit tema som er særs relevant og også utfordrande for mange. Nemleg rekruttering.  Me veit alle kor vanskeleg det KAN vere å finne kvalifiserte kandidatar, og særleg utanfor dei store byane og tettstadene. Me har fått med oss Tone F. Berthelsen frå Mercuri Urval som vildele sine erfaringar, seie litt om korleis Mercuri Utval jobbar med rekruttering, og også gi oss nokre gode tips og råd på vegen for å lukkast betre.

Me ser fram til å ønskje deg velkommen til einlærerik prat om rekruttering.

Målbedrifter i næringshageprogrammet vårt får automatisk tilsendt kalenderinvitasjon med Teamslenke for deltaking. Har du ikkje motteke invitasjonenhøyrer me gjerne frå deg.

Ta kontakt for meir info og påmelding

Kontakt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@nhryfylke.no
905 66 358

Teneste

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Andre kurs og arrangement

Design og utvikling: Omega 365 Design