Me søkjer forretningsutviklar

Brenn du for å skape utvikling i store og små bedrifter? Har du kompetanse innan næringsutvikling, strategi, økonomi og bedriftsrådgjeving? Då kan dette vere jobben for deg!

Næringshagen i Ryfylke AS søkjer ny person til teamet vårt. Som forretningsutviklar hjå oss får du jobbe med spanande innovasjons – og utviklingsarbeid for næringslivet i regionen. Bedriftene våre er alt frå enkeltpersonføretak til større internasjonale bedrifter. For oss er det viktig å vere ein lyttande part for alle desse bedriftene og i samarbeid med dei skape god utvikling.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • Rådgjeving, og utviklingsarbeid, både for oppstartsbedrifter og etablerte verksemder
 • Identifisere og gjennomføre innovasjonsprosjekt saman med bedriftene
 • Prosjektleiing
 • Leggje til rette for nettverksbygging og møteplassar
 • Ta initiativ til prosjekt saman med teamet i næringshagen, samt private og offentlege samarbeidspartnarar

Me ser etter deg som

 • Har erfaring innan innovasjons- og endringsprosessar, forretningsutvikling og prosjektleiing
 • Har forretningsteft, er løysingsorientert og kan motivere til utviklingsarbeid
 • Har relevant høgare utdanning
 • Er analytisk og likar å skape varige verdiar
 • Har gode kommunikasjonsevner, og gode digitale ferdigheiter
 • Er engasjert, initiativrik og sjølvstendig
 • Er ein lagspelar og god på nettverksbygging og samskaping.

Me tilbyr:

 • Utfordrande og utviklingsorienterte arbeidsoppgåver
 • Konkurransedyktige vilkår og fleksible arbeidstidsordningar
 • Hjå oss vil du inngå i eit sterkt lag og ha ein allsidig rolle i arbeidet, og i stor grad kunne påverke din eigen arbeidskvardag.

Me har hovudkontorpå Sand i Suldal kommune, med avdelingar i Hjelmeland og i Sauda. Noko reisingmå reknast med og søkjar bør difor disponere eigen bil. Søknadsfrist 20. oktober.

 For nærare informasjon om stillinga kan du kontakte dagleg leiar Laila Steine på telefon 97775757 eller epost: laila@nhryfylke.no.

Kontakt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Teneste

No items found.
Design og utvikling: Omega 365 Design