To personar som tek "high five"
Energihotellet. Næringshagen i Ryfylke. Foto: Mikkel Meister.

Bu og arbeid

Ønskjer du å bu og arbeide i Indre Ryfylke? Anten du ønskjer å flytte heim att eller er ny i regionen vår kan me hjelpe deg med å raskt koma i kontakt med organisasjonar og personar slik at du finn deg ein plass å bu, finn tilgjengelege jobbmoglegheiter og anna du måtte lure på som ein del av prosessen.

Indre Ryfylke er ein flott region som tilbyr nokre av den flottaste naturopplevingane vestlandet har å by på med høge fjelltoppar, speglblanke fjordarmar, store elvar, gode fiskevatn og aktive opplevingar. Regionen vår har eit rikt kulturliv der våre tradisjonar og kulturarv møter det moderne med kulturhus, distriktsmusikarar, levande museumstun og spanande bygdehistorie.

Som ein distriktsregion er dei viktigaste ressursane me har innbyggjarane våre. Dette er gjerne også den ressursen som er mangelvare hjå oss. Det er difor viktig å jobbe for at me har aktive og levande grender der du kan finne ein attraktiv og relevant arbeidsstad, ei tomt eller eit hus som du ønskjer å gjera til din heim og eit breitt og godt fritidstilbod for deg og familien.

Går du med tanken på å flytte til vår region? Ta gjerne kontakt med oss slik at me kan ta i bruk vårt nettverk til å setje deg i kontakt med moglegheiter og tilbod som kan vera aktuelle for deg.

Ta kontakt for teneste

Teamet vårt

Alf Aadnøy
Alf Aadnøy
Forretningsutviklar / Prosjektleiar
alf@suldalvekst.no
905 66 358
Portrettbilde
Laila Steine
Dagleg leiar / Forretningsutviklar
laila@suldalvekst.no
977 75 757
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@suldalvekst.no
906 84 861

Verkemiddel

Aktuelt

No items found.

Prosjekt

No items found.

Kurs og arrangement

No items found.

Andre tenester

Design og utvikling: Omega 365 Design