Tre personar som går gjennom trebebygging
Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Tettstadsutvikling

Ei berekraftig utvikling er avhengig av smart utvikling av tettstadane våre, og Næringshagen i Ryfylke har difor engasjert seg i som prosjektleiar og deltakar i prosjektgurpper for ulike satsingar innanfor dette området.

Her er ei oversikt over tettstadsutviklingsprosjekt me har vore involverte i:

  • Tettstadprosjektet Jelsa (2023-24)
  • Suldal som GNIST kommune (2022)
  • Attraktivitet og aktivitet i kommunesenteret Sand

Kontakt

Portrettbilde
Maren Landsnes
Prosjektkoordinator - turistkontor, tettstad- og aktivitetsutvikling
maren@suldalvekst.no
472 34 541
Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@suldalvekst.no
906 84 861

Teneste

Verkemiddel

Andre prosjekt

Design og utvikling: Omega 365 Design