Fingrar på tastatur
Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters

Jobbsøk

«Jobbsøk» er eit undervisningsopplegg innan yrkesrettleiing som er arrangert gjennom eit samarbeid mellom  næringslivet i Suldal, Næringshagen i Ryfylke og grunnskulen 10 trinn.

Jobbsøk er program som bidrar til at ungdommane skal bli bevisste på korleis dei skal skrive ein best mogleg  søknad og CV mot dagens arbeidsmarknad i form av fiktive annonser frå lokale bedrifter. Samstundes skal ungdommane få prøve seg på eit reelt jobbintervju med bedriftsleiarar i Suldal. Ungdommane vil få med seg en viktig erfaring med å forholda seg til næringslivsaktørar i ein intervjusetting og samstundes spissa allereie utarbeida søknads-mal ved å legge ved ein gjennomtenkt CV.

Jobbsøk er ei vidareutvikling av søknaden som ungdommane starta med i 9 trinn gjennom prosjektet «Læring i Næring».

Kontakt

Portrettbilde
Marit Larsen
Prosjektleiar / Forretningsutviklar
marit@suldalvekst.no
906 84 861

Teneste

Verkemiddel

Andre prosjekt

Design og utvikling: Omega 365 Design